Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Problémája támad:

Előfordul az életben, hogy valamilyen ok telekvitát vált ki a szomszédok között. Például valamelyik fél új épületet kezd építeni a telekhatárra, új kerítést épít, vagy csak egyszerűen kiderül, hogy nem is ott van az a telekhatár ahol korábban gondolták, vagy nem is tudják igazán, hogy hol is van. Sokszor, a vétel idején kis értékű telek, ahol akkor nem is igen számított sokat hol a kerítés, mára felértékelődik, és már a deciméterek is súlyos pénzeket jelentenek. A korábban valahogyan felhúzott kerítések helyzete adott esetben igen nagy anyagi hátrányt is jelenthet, ha azt fogadják el birtokhatárnak. Ilyen esetekben célszerű összehasonlítani a földhivataloknál tárolt jogi állapotot és a helyszíni (terepi) birtoklási állapotot. Ez általában a telek kitűzésével, vagy a helyszíni állapot felmérésével történhet.

Az első kérdés az lehet, hogy milyen módon van meghatározva, tárolva a jogi állapot a földhivataloknál. Jelenleg az egész országban számítógépes adatbázisokban vannak tárolva az adatok, mind a tulajdonlapok, mind az ingatlan-nyilvántartási térképi állomány.

A második döntő kérdés, hogy azok az adatok a számítógépen hogyan kerültek és mi alapján az adatbázisba. A tulajdonlapi adatoknál viszonylag egyszerű a kérdés, a régi papír tulajdonlapok tartalmát begépelték az új rendszerbe. Az ingatlan-nyilvántartási térképeknél ez a kérdés sokkal bonyolultabb. Ott a térképi alap a meghatározó.

Budapesten a térképállomány általában jó minőségűnek mondható. A belterületi részeken a térképi középhiba 10 cm körüli. A szabályzatok persze rugalmasabbak, 20-30 cm-es eltéréseket is megengednek a meglévő állományokban, de az új beméréseknél már sokkal pontosabb munkát kérnek számon. Minden esetre azt lényeges tudni, hogy ha valaki 10 cm-en kezd el vitatkozni a szomszédjával, akkor annak nem lesz eredménye, mert minden fórumon el fogják utasítani azzal, hogy belül van a megengedett hibahatáron. Mint földmérő ki tudom mutatni a cm-es eltéréseket is a jogi állapothoz viszonyítva, de a térképi alapok ezt a pontosságot nem tudják, így minden hiába.

Nagyon óvakodjunk az olyan földmérőktől akik bármit el tudnak intézni, mindenféle szuper eljárásokat emlegetve mm-re tudnak mérni, és bármit meg tudnak oldani. Mérni lehet mm-re, de semmi értelme, ha azokat az eredményeket nem lehet érvényesíteni.