Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Ingatlanrendezés:

Ha valamilyen ok miatt szükség van arra, hogy a földrészleteket felosszák, összevonják, határaikat rendezzék akkor ezt telekalakítási eljárás keretén belül lehet megtenni.

Az ingatlanrendezés ma már nem egy egyszerű dolog, és nem is olcsó (árak a díjtételek menüpontban találhatóak). Nem azért mert olyan bonyolult dolog lenne kiszámítani, megrajzolni a számítógépek korában, hanem azért, mert erre is rátelepedett a bürokrácia, és megbonyolították. Az alapesetek a következők: Telekegyesítés, telekmegosztás, telkhatárrendezés, de lehet ezeknek bármilyen összetett kombinációja is.

Jogszabályok: 25/2013. (IV.16) VM rendelet, 246/2009. (XI.3) Korm. rend., 129/2010. (IV.21) Korm. rend., 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet, és a módosítására kiadott 25/2009.(IX.30) NFGM rendelet Ingatlanrendezési tevékenység végzéséhez nem elegendő a földmérő diploma, hanem ingatlanrendezői minősítés, és A Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott geodéziai tervező névjegyzéki tagság (GD-T) is szükséges. Ezek beszerzése sem egyszerű (és főleg nem olcsó) dolog annyi feltételnek kell megfelelni.

Az eljárás maga 3 menetből áll. (Lehet egyben is csinálni, de azt senkinek sem tanácsolnám).

Első menet, a változási vázrajz elkészítése, és annak földhivatali záradékoltatása

Ha megszületett a döntés a megrendelőben, hogy mit is szeretne, és ezzel az elképzelésével az önkormányzat is egyetért, első lépésként el kell készíttetnie a változási vázrajzot, és annak munkarészeit. Ehhez először a tervezőnek meg kell vásárolnia a digitális adatokat a földhivatalban az érintett földrészletekre vonatkozóan, majd fel kell mérnie az adott ingatlant (ha a felmérésnél kiderül, hogy a térkép és a terep között ellentmondás van, abból gondol lehetnek), el kell készítenie a változási vázrajzot, annak összes munkarészét papíron és digitális formában, előállítani a digitális változási állományt, majd az összes papírt (10-40 oldal) és a digitális állomány CD-jét bedossziézva, mindenféle kérelmekkel, nyilatkozatokkal együtt beadja a földhivatalhoz záradékoltatásra. Amennyiben a megrendelő kéri, ha vannak új birtokhatárpontok is, azokat is ki kell tűznie. Ettől Budapesten írásos nyilatkozattal el lehet tekinteni. Az eddigi munka kritikus pontja a felmérés-kitűzés. Ez egy pesti téglalap alakú teleknél nem nagy ügy, de egy hegyvidéki lejtős, fás, sokszögletű teleknél igen komoly költség is lehet. A földhivatal 22 napon belül lezáradékolja a munkarészeket. Előfordulhat, hogy valamely közművállalat vezetékének védőtávolsága benyúlik az ingatlanra, és ennek ténye be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (Vezetékjog bejegyzés -- ha van, elvileg rajta van a tulajdonlapon). Ha a változás érinti a vezetékjog bejegyzést is, akkor annak a munkarészeit is el kell készíteni, különben az eljárás 2. körében gondok lesznek. Ez a feladat sokszor több munkával jár, mint az egész telekrendezés. Budapesten az ELMŰ jegyeztetett be tömegesen vezetékjogot, a többi szolgáltató még nem túl sokat.

Második menet, a határozathozatalig

Miután meg van a záradékolt változási vázrajz, egy 4 oldalas kérelemmel indítani lehet a következő menetet. Erre mindjárt be lehet fizetni az érintett földrészletek száma szerint 14 000 Ft/ földrészlet eljárási díjat, 10 000 Ft /szakhatósági állásfoglalási díjat okmánybélyegben. Ez átlag esetben egyszer 10 000 Ft (önkormányzati szakvélemény), de ha a területen más szakhatóság is érintett, többszöröse is lehet. Szakhatóságok listája. Majd a záradékolt vázrajzokat, a digitális munkák CD-jét, és egy telekalakítási helyszínrajzot, tartalomjegyzékkel, és mindezt újra bedossziézva (ezeket a földmérő elkészíti) be lehet adni határozathozatalra. A földhivatal megkéri a szakhatósági állásfoglalásokat, majd ezek alapján meghozza a határozatot, és ezt kiküldi a tulajdonosoknak és az érintett szomszédoknak. Ha ez ellen senki sem fellebbez, 15 napon belül jogerőre emelkedik a határozat, és ezzel lezárult a 2 menet. Ha fellebbez, akkor lehet várni, esetleg pereskedni.

Harmadik menet, tulajdoni bejegyzés

Ha megszületett a jogerős határozat, akkor a változási vázrajzokat minden érintettnek alá kell írnia, el kell készíttetni ügyvéddel (ügyvédi közreműködés kötelező) a szükséges szerződéseket 5 példányban, majd egy kérelemmel beadni bejegyzésre a földhivatalhoz. Többnyire ezt az ügyvéd megcsinálja. Be kell még fizetni földrészletenként 6600 Ft illetéket, és akkor átvezetésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba a változás.

Ha ezeket a földmérői, ügyvédi munkadíjakat, az illetékeket mind összeadja, igen szép szám fog kijönni. Megjegyzem amikor kezdtem a tevékenységemet 1984-ben, mindez 1 azaz egy lapból állt, bonyolultabb esetekben 2-3 -ból, és szabott áron 300 Ft-ba került. És akkor még nem volt számítógép sem. Igaz ügyvéd se kellett hozzá, és pár óra alatt meg lehetett az egészet csinálni. Ami a legmeglepőbb, hogy úgy is működött a rendszer, senkinek nem hiányzott a rengeteg papír, persze akkor még nem telepedtek rá a jogászok mindenre.