Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Jogok és tények bejegyzése

Ha valaki egy szerzett jogot, vagy tényt be szeretne jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, akkor ahhoz sok esetben vázrajz is szükséges. Általában akkor kell a vázrajz, ha a jog vagy tény a földrészlet egy meghatározott részét érinti. Pl. haszonélvezet bejegyzéséhez általában nem kell vázrajz, de ha az csak a telek egy részét érinti, akkor még ilyen esetben is szükséges lehet. Közmű-átvezetésnél, például mindig kell beadnia változási vázrajzot is.

Ez egy nagyon szerteágazó terület, csak a gyakoriakat említem.

Szolgalmi jogok: Útátvezetési, közmű-átvezetési (vízvezeték, csatorna, gáz, villanyvezeték stb.) szolgalmi jog. Ahhoz, hogy a saját telekre a közterületről át lehessen járni, vagy vezetéket vezetni más telkén keresztül, szolgalmi jogot kell alapítani az átengedő telekre.

Vezetékjog: Közművállalatok vezetékeinek elhelyezése magán- és közterületen

Használati jog: Egy telek valamely részére a telek tulajdonosai között nem szereplő személy szerez valamilyen használatra jogot. Pl. a teleken lévő garázst hosszabb távra megszerzi, és ezt szeretné bejegyeztetni.

Kezelői jog: Állami tulajdon valamely részére használati jog.

...és még sok más.