Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Újrazáradékoltatás:

Az ingatlanrendezési változási vázrajzok a földhivatali záradékolás napjától számítva 1 évig érvényesek. Ez alatt az idő alatt le kell bonyolítani a teljes eljárást a jogerős bejegyzéssel bezárólag. Ha ez valamilyen oknál fogva nem sikerül, és az eljárást folytatni akarják, a vázrajzot újra kell záradékoltatni.

Az újrazáradékoltatás akkor lehetséges, ha közben olyan változás nem következett be, amely ezt nem teszi lehetővé. Lejárt érvényű vázrajzot, már bárki töröltethet, ha az őt akadályozza. Ez leggyakrabban telekszabályozási változási vázrajzoknál fordul elő, ahol a közterületet miatt akár több száz telek is érintett lehet. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy kérik a lejárt vázrajz törlését. Néhány év elteltével, a földhivatal is törli a lejárt vázrajzokat. Ezért ajánlatos még a lejárat előtt meghosszabbíttatni az érvényességi időt újrazáradékoltatással.

A vázrajz újrazáradékolását bárki kérheti, ha rendelkezik a vázrajzokkal. Ezeket beadva és az eljárási díjat befizetve, ha nincs akadálya az újrazáradékolásnak, 22 munkanapon belül meg is kaphatja.

Ha elvesztette az összeset, akkor már nehezebb az ügy, de a készítőnél még biztosan van példány, ilyenkor ő még tud segíteni. Végső esetben a földhivatalnál még egy biztosan van a térrajz dossziéjában, bár ez nem kötelességük, de meg lehet kérni őket hogy másoljanak belőle.

Ha közben jogszabályváltozás is történt esetleg ez is lehet akadálya az újrazáradékolásnak.

Ha végképpen nem megy, akkor csak egy út marad újra el kell készíttetni elölről az egészet, mintha új eljárás kezdődne.

Az újrazáradékolás menete:

  1. A vázrajzokkal az illetékes földhivatal Földmérési osztályán kell jelentkezni hétfői vagy szerdai napon 8-14.30 óra között.
  2. Nyomtatvány kitöltése (helyben lehet kérni), beáraztatása (10 földrészlet alatt 1250 Ft)
  3. Sürgősséget lehet kérni +10 eFt-ért. Ezt az árazásnál kell kérni.
  4. Pénztárban befizetni a díjat
  5. Visszavinni és beadni a pénztári bizonylatot és a vázrajzokat
  6. 22 munkanap múlva újra elmenni és elkérni a záradékolt vázrajzokat. Közben telefonon érdemes érdeklődni, hátha készen van. Ilyenkor aztán az is kiderülhet, hogy nem is lehet újrazáradékolni.