Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Tulajdonlap

A tulajdonlap három részből áll:

I. rész tartalmazza a földrészlet általános adatait, fekvés besorolását, területét, művelési ágát , az esetleges alrészletek és azok művelési ágait és minőségi osztályait, azok aranykorona értékeit, továbbá a széljegyeket

II. rész a tulajdonosokat és a tulajdon részarányokat,

III. rész a terheket, amely a földrészletet érinti (haszonélvezet, jelzálog, szolgalom stb.).

Belterületi ingatlanoknál persze a kép részben egyszerűbb, részben bonyolultabb. Az első lapon nyilván nem lesznek a mezőgazdasági művelésre utaló adatok, mivel itt többnyire a művelésből kivont terület megjelölése, a "Kivett" szó szerepel majd, valamilyen szóösszetételben, (Pl. Kivett Lakóház és udvar), viszont a tulajdonviszonyok gyakorta igen bonyolultak lehetnek, és gyakran a teher lap is tartalmazhat sok bejegyzést.

A társas ingatlanoknál, ahol az egyes lakások is önállóan forgalomképesek, ott annak a földrészletnek, amelyen az egész társas ingatlan elhelyezkedik, van egy fő lapja (az un. "0"-ás lap), és minden egyes ingatlannak egy albetétlapja. Az albetétlap hasonló szerkezetű mint a többi tulajdonlap, és az adott lakásra vonatkozik. A helyrajzi száma is eltér a megszokottól. A főszám alátöréseket kap.