Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Művelési ág

Minden földrészlet mezőgazdasági művelés szempontjából be van sorolva valamilyen művelési ágba. Pl. Szántó, erdő, rét, legelő, szőlő, gyep, kert, rét, fásított terület, stb.... A művelési ágakat gyakran rövidítik: pl: E- erdő, $ - szőlő, R - rét, K - kert, N - nádas stb. ...
A belterületen a legfontosabb a "Kivett" művelési ág. Ez annyit jelent, hogy művelésből ki van vonva. A kivonás oka is meg van különböztetve: Pl. Kivett lakóház (Lh.) és udvar (ud.) annyit jelent, hogy a mezőgazdasági művelésből ki van vonva, mert a terület hasznosítása lakóház és udvar formájában történik. Lehet persze más is, Kivett közterület, - út, - játszótér, -temető, -hulladéklerakó stb.