Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Minőségi osztály

Az erdő és mezőgazdasági területek földje nem egyforma. Vannak a művelés szempontjából jobb, és rosszabb földek. Ennek a különbségnek a kifejezésére szolgál a minőségi osztály, amelyhez az adott területen meghatározott aranykorona érték tartozik.

A minőségi osztályba sorolás régi dolog, még az Osztrák-Magyar Monarchiából származik, amikor földeket ez alapján adóztatták. Ez a rendszer napjainkig fennmaradt. A besorolást a földhivatalok "mezőgazdászai" végzik. Ez becsléssel történik, a "községi mintaterek"-hez viszonyítással. Ennek megfelelően a művelési ág, vagy annak egy térképileg körülhatárolt, meghatározott része valamilyen besorolási számot kap. Pl. "Sz6". Jelentése, hogy a földrészlet egésze, vagy adott alrészlete, vagy annak egy darabja, a 6-os minőségi értéket kapta.

Úgy kell elképzelni, hogy van egy térkép, amelyen az erdő és mezőgazdasági művelés van megrajzolva. Itt erdő van, itt szántó, itt meg nádas. Ezen belül még azt is ábrázolják, hogy egyes művelési ágakon belül, hol egyforma (szerintük) a művelés szempontjából a föld. Ezek a részek kapnak egy minősítési értéket, számot. Például egy szántóföldön belül lehet 4-es, 5-ös, meg 6-os minősítésű terület. Ezek önálló foltok. Ha most erre a térképre rátesszük azt az átlátszó anyagra rajzolt másik térképet, amelyen a földrészletek vannak ábrázolva, és egyben nézzük őket, akkor egy ilyen kis földrészleten belüli körbehatárolt részecske, lesz az adott földrészleten belüli, adott minőségi osztályba tartozó terület. Pl. az 12345 hrsz.-ú földrészlet Szántó 6 minőségi osztályba tartozó területe.