Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Földrészlet

Az ingatlan-nyilvántartási alapegység, egy olyan terület, amely egy adott tulajdonos, vagy tulajdonosközösség birtokában van, és amely önálló helyrajzi számmal rendelkezik. A pontos megfogalmazás persze nem ez, de az nagyon nehezen érthető, ezért inkább így írtam le. A köznyelvben inkább a "telek" szóval azonosítják, ám a valóságban földrészlet az utca egy térképen körülhatárolt darabja éppúgy, mint egy szántóföldi egység, vagy éppen egy vízfolyás valamely lehatárolt része.

A lényege, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképen körülhatárolt területi egység, amelynek van saját helyrajzi száma, és így önálló tulajdonlapja is. Az ország teljes területét lefedi a földrészletek összessége.

A földrészletek tovább bonthatók, ha azok nem homogének a művelés szempontjából alrészletekre, Pl. a földrészlet egy része erdő, más része szántó, akkor két alrészlet lesz benne (persze, ha eléri a szabvány méretet). Az alrészletek is lehetnek még tovább osztva, ha az azonos művelés (pl. szántó) nem egyforma az alrészlet két részén, és akkor azok minőségi osztálybasorolásnál más értéket kapnak. Lásd minőségi osztályok.