Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Fekvés

Az ingatlan-nyilvántartás 3 fekvést különböztet meg. Belterület, külterület és különleges külterület (régen zártkertnek nevezték). Ezek területileg szigorúan elhatárolt részek a településhatáron belül. Az egyes fekvésekre más és más előírások vonatkoznak, amelyek különösen az építész-rendészetben szembetűnőek. A fekvések területi meghatározása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, de vezetése földhivatali hatáskör. Fekvések között területeket átcsatolni csak jóváhagyott rendezési terv alapján földhivatali eljárás során lehet. Budapesten természetesen a leggyakoribb fekvés a belterület, de vannak azért külterületek és különleges külterületek (zártkertek) is.