Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Aranykorona érték

Az erdő és mezőgazdasági művelés alatt álló területek értékének kifejezésére szolgáló mérőszám. Eredendően a földadót szolgálta, azt fejezte ki, hogy adott földterület után mennyi adót kell fizetni. Ha valakinek pl. 12,6 Ak (aranykorona). értékű földje volt, akkor bizony ennyit be kellett évente fizetnie a kincstárba.

Az aranykorona érték meghatározása egy bonyolult eljárás, amely során figyelembe vették a föld termőképességét, tehát nem volt mindegy hogy kinek hol van a földje. A "községekben" községi mintatereket alakítottak ki, amely földekre meghatározták a talaj termőképességét, legyen az szántó, erdő, nádas, vagy rét, vagy legelő stb. Aztán a többi földet a környezetben ezekhez hasonlítva szintén besorolták valamilyen értékkel.

A földterületek művelési ágakba (szántó, rét, erdő, legelő stb.) vannak osztva, azon belül, pedig minőségi osztályokba. Egy-egy ilyen minőségi osztályhoz az adott területen tartozik egy mérőszám, az aranykorona érték. Eredetileg az aranykorona értékek "magyar hold" mértékegységhez vannak megadva, abban a rendszerben szép kerek számok. Ma viszont már hektárban mérünk, és az átszámításnál ezek már igen csak tört értékek lettek, két tizedes jegyre megadva. Minden földrészletnek így meg van adva az értéke, és ezen belül aztán a tulajdonosok ezen is osztozkodhatnak. Persze, ha több minőségi osztály van egy területen, még az is előfordulhat, hagy valaki a nagy tábla egyik felén kétszer akkora földet kap az osztozásnál, mint a másik felén, holott egyforma aranykorona értékük van. Aztán az is megeshet, hogy a föld termőképessége már alig különbözik egymástól, itt vagy a másik részen.

Ezek az értékek néhol igen torzak. Sokszor már köszönőviszonyban is alig vannak a föld mostani értékével. Azóta sok változás történt, és ez azt nem követi. 1850 óta szinte minden maradt a régiben. Volt egy kísérlet kiváltani az aranykorona rendszert az un. "100 pontos földértékelési" rendszerrel, ami sokkal korszerűbb volt, és főleg igazságosabb, de ennek hatalmas munkával elkészült munkarészeit az Antall kormány kárpótlási bohózatával egyidejűleg szétverték.