Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

A GPS mérési és dokumentálási folyamata

A GPS (Global Position System) mérés a geodéziai műholdak jeleinek egyidejű vételén alapszik az alap állomáson, és a terepen mozgó vevőn. Ezekből a bejövő adatokból pontosan számítható a vevő korábban ismeretlen helyzete, koordinátája. Az így kapott koordináták képezik a további mérések alapját. Ezekre támaszkodva már pontos értékekkel lehet elvégezni a többi terepmunkát.

A FÖMI GNSS Szolgáltató Központban (Penc KGO) levő szerverre futnak be a jelenleg működő 35 hazai GPS permanens állomások észlelési adatai. A terepen mozgó GPS vevő internetes rádiómodem (GPRS szolgáltatás) segítségével kapcsolatban áll a GNSS Szolgáltató Központban üzemeltetett szerverrel. Bejelentkezéskor a terepi vevő (rover) vevő beküldi közelítő pozícióját és ez alapján a központi szoftver korrekciófelületi paraméterek módszere (FKP) esetén automatikusan kiválasztja a számára legközelebbi működő állomást, virtuális referenciaállomás (VRS) esetén pedig lokalizálja a korrekciókat a felhasználó helyzetének megfelelően.

Minden korrekciós adattovábbítás megegyezik abban, hogy a korrekciókat az állomások nyers méréseiből valós idejű adatfeldolgozás után egy internetes szerverről továbbítják a felhasználók felé. A korrekciók az RTCM (Radio Technical Commission for Martime Services SC-04) szabvány különböző verzióinak megfelelő formátumban kerülnek előállításra. Az adattovábbítás pedig az RTCM korrekciók internetes továbbítására kifejlesztett Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) protokollon keresztül történik. Az Ntrip protokoll központi eleme az NtripCaster nevű internetes szerver, amely képes kiszolgálni akár több száz felhasználót is egyidőben. A felhasználók az ún. NtripClient nevű, vevő oldali szoftverrel tudnak csatlakozni az NtripCasterre, majd onnan a forrástáblázat (surcetable) lekérése után tudják kiválasztani a kívánt korrekció típust. Az ország több mint 90%-án lehet valós idejű helymeghatározást végezni cm pontosságú RTK valamint hálózati RTK korrekciók felhasználásával. A GNSS Szolgáltató Központ által továbbított korrekciók felhasználásával a rover vevő az európai ETRS89 referencia rendszerben (WGS) számítja a pozíciót.

Az ETRS89 rendszerben kapott X, Y, Z vagy, fi, lambda, h koordinátákat (WGS-84) az EOV rendszerbe kell transzformálni. A transzformációt a FÖMI KGO által fejlesztett és hitelesített EHT2 szoftverrel végezzük, amelybe az összes OGPSH alappont be van építve, ennek következtében az egész ország területén hibamentesen alkalmazható. A transzformáció dokumentálását jegyzőkönyv tartalmazza.

Esetünkben a hálózati RTK módszert alkalmaztuk. A Leica Smart Rover berendezés alkalmas felmérési, kitűzési és különböző koordinátageometriai feladatokhoz alaphálózati pontok mérésére. A hálózati RTK esetében a GNSS Szolgáltató Központ és a mozgó vevőben működő szoftver együttes működése határozza meg a végeredményt.

A GPS-el a munkaterületen általában 3 db felmérési alappontot határoztunk meg ellenőrzéssel/ismétléssel. Ezek megfelelő eredményt adnak a további felmérésekhez, kitűzésekhez. A mért pontok vízszintes meghatározásának pontossága 3 cm-en belüli.

A 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet szerint kiállítjuk a GNSS rendszer használatáról szóló igazolást, valamint e rendelet 3-as melléklete szerint előkészítettük "a GNSS alkalmazásával végzett pontmeghatározások és kitűzések átvételi jegyzőkönyve" c. okmányt.