Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Magassági felmérési munkák díjai:

Tartalmazza: A földhivatali adatgyűjtést, a telekhatár-pontok (és más megadott pontok) vízszintes és magassági felmérését, valamint a felmérési dokumentáció átadását. (papír alapon és igény szerint digitális formában is)

A felmérésnél, mint minden terepmunkánál a döntő kérdés az az, hogy hol van a felmérendő telek. Nagyon nem mindegy, hogy milyenek a lejtési viszonyok a terep növényzete, milyen alakú és mekkora méretű a felmérendő telek, hány töréspontja van, van-e egyáltalán a környéken alaphálózat, és ha van milyen távol van a területtől, mik azok a tereptárgyak amiket még fel kell mérni. A felmérés igen sok bizonytalansági tényezőt hordoz, ezért itt szinte csak eseti árakat lehet megadni.

Mégis némi támpont:

  • A magassági felmérési munka ára 60 000 Ft-tól indul. Ha alaphálózatot kell fejleszteni GPS technológiával, az további 20 000 Ft-ot jelent.

  • Ha mind vízszintes, mind magassági értelemben elegendő a relatív érték, akkor a munka ára 30 000 Ft-ról indul.

  • Ha a terep növényzete nem teszi lehetővé a közvetlen átlátást a pontokhoz, és e miatt újabb kisalappontokat kell meghatározni, hogy egyáltalán oda jussak a felméréssel bemérendő pontokhoz, az ismét emelheti az árat. Növényzettől fedett területen azt előre nem is lehet tudni hány ilyen pontra lesz szükség, csak becsülni lehet a várható nehézségeket. Általában még járható növényzetű területen ez plusz 10 000 Ft -al emelheti a díjtételt.

  • A telek alakja, mérete akkor jelent pótdíjakat, ha az átlagostól jelentősen eltérnek. Például keskeny-hosszú "nadrágszíj telkek". (100 m-nél hosszabb terület esten 10 000 Ft-al emelkednek az árak.

  • Extrém esetekben (sziklák, bozót, vízmosások, területen áthaladó út, -vasút stb.), amikor valami nagyon más mint a megszokott terep, extrém árakra is lehet számítani az árajánlatban.

  • A telek részletmérése (fák, épületek, közművek látható szerelvényei stb.) 100 Ft/pont értékkel számítandók. Egy átlagos teleknél ez hozzávetőleg 5000 Ft-os plusz költséget jelent.

  • Relatív magassági felmérésnél a terep legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti különbség méterben számolva és 1000-el megszorozva adja meg a pótdíj mértékét. Pl. 10 m szintkülönbségnél ez 10 000 Ft-ot jelent.

  • Abszolút magassági értékek (tengerszint feletti magassági értékek megadása) esetén, ha egyébként is kellett alaphálózatot fejleszteni, ugyanaz a díjtétel, mint a relatívnál, ha viszont csak ezért kell külön GPS mérést végezni, akkor annak költségei is rárakódnak az árra.

Szintvonalas tervezési alaptérkép készítése a magassági alapfelület, a szintvonalköz, a méretarány, a területnagyság és az ábrázolandó tereptárgyak mennyiségének függvényében egyedileg meghatározható árat jelent. Általában elmondható, hogy 50 000 Ft-tól indul (GPS mérés esetén 70 000 Ft-tól), és egy normál adottságú teleknél általában nem is lesz több.