Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Kitűzési munkák díjai:

Tartalmazza: A földhivatali adatgyűjtést, a telekhatár-pontok kitűzését és terepi megjelölését, továbbá a kitűzés dokumentáció átadását.

A kitűzésnél, mint minden terepmunkánál a döntő kérdés az az, hogy hol van a kitűzendő telek. Nagyon nem mindegy, hogy milyenek a lejtési viszonyok a terep növényzete, milyen alakú és mekkora méretű a kitűzendő telek, hány töréspontja van, van-e egyáltalán, és milyen távol van az alapponthálózattól. A kitűzés az a munka, amely a legnagyobb bizonytalansági tényezőket hordozza. Itt szinte csak eseti árakat lehet megadni.

Mégis némi támpont: A kitűzési munka ára 60 000 Ft-tól indul. Ha alaphálózatot kell fejleszteni GPS technológiával, az további 20 000 Ft-ot jelent. Az ár tovább emelkedik a kitűzendő pontok számának megfelelően 2000 Ft/kitűzött pont díjtétel szerint. Normál körülmények között más ár nem jön hozzá. Ha a terep növényzete nem teszi lehetővé a közvetlen átlátást a pontokhoz, és e miatt újabb kisalappontokat kell meghatározni, hogy egyáltalán oda jussak a méréssel a kitűzendő ponthoz, az ismét emelheti az árat. Ezt előre nem is lehet tudni hány ilyen pontra lesz szükség, csak becsülni lehet a várható nehézségeket. Általában még járható növényzetű területen ez plusz 10 000 Ft -al emelheti a díjtételt. A terep lejtése, nem komoly akadály, ha nem haladja meg a 10-15%-ot. Csak e felett alkalmazunk pótdíjakat.

A telek alakja, mérete akkor jelent pótdíjakat, ha az átlagostól jelentősen eltérnek. (100 m-nél hosszabb terület esten 10 000 Ft-al emelkednek az árak. Extrém esetekben, amikor valami nagyon más mint a megszokott terep, extrém árakra is lehet számítani az árajánlatban.

Felmérési és kitűzési munkák együttes végzése esetén, a kitűzésnél nem számítunk fel sem alapdíjat, sem alaphálózat-fejlesztést, sem a kisalappont létesítést, tehát költségként csak a kitűzött pontok száma szerinti díjat, és az esetlegesen terepnehézséget adó tényezők utáni díjakat számítjuk csak fel.