Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Ingatlanrendezési munkák díjai:

Az ingatlanrendezés alá tartozó munkák: telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-rendezés, telekszabályozás és ezek kombinációi. (Van még a kisajátítás is, de azt magánszemélyek nem kezdeményezhetik).

A munka tartalmazza: földhivatali adatgyűjtést, a terület felmérését, az új birtokhatárpontok kitűzését, a telekalakítási változási vázrajz és a hozzá tartozó papír alapú és digitális munkarészek elkészítését a megrendelő által megadott szempontok szerint, továbbá a második körben szükséges CD és telekalakítási helyszínrajz elkészítését, valamint a vázrajz záradékoltatásra történő benyújtását a földhivatalba, továbbá a földhivatal által záradékolt vázrajzok átadását a megrendelőnek. A munka teljesítésének tekintendő, ha a munkarészeket a földhivatal lezáradékolta.

Jogszabályok: 8/2018. (VI.29.) AM rendelet, 338/2006. (XII.23) Korm. rend. , 246/2009. (XI.3) Korm. rend., 129/2010. (IV.21) Korm.rend., 37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet és ennek módosítására kiadott 25/2009.(IX.30) NFGM rendelet.

Az ingatlanrendezés ára a legegyszerűbb esetben is 60 000 Ft-nál kezdődik, egy átlagos munka hozzávetőleg 80-100 eFt. (tekintettel a bürokrácia értelmetlen tombolására, a megkövetelt munkarészek nagy számára, és az elvégzendő feladatokra) lásd ingatlanrendezés. A munka 2 részre bontható, az irodai munkára és a terepmunkára. Az irodai munka viszonylag jól árazható, mert kevés tényező befolyásolja, de a terepmunka az nagyon területfüggő. Az alapárat olyan sok tényező módosíthatja, hogy szinte minden esetre egyedi árat lehetne csak számolni. Mindettől függetlenül megpróbálok néhány tényezőt beárazni, bár ez szinte lehetetlen feladat.

Ha kér árajánlatot, adja meg a helyrajzi számo(ka)t, a feladatot, és megírom mindez mibe kerül. Ez a legegyszerűbb megoldás.

Irodai munka:

A területnagyság: A területnagyság alatt a telekalakításba bevont összes földrészlet együttes területe értendő, amely megegyezik a változási vázrajz terület-kimutatásának "Összesen" rovatában megadott értékkel. Telekszabályozásnál előfordulhat, hogy a telek maga kicsi, de a szabályozásba bevont közterület viszont hatalmas, és sajnos nekünk azzal is foglalkozni kell. A terület nagysága általában nem egy kardinális kérdés, hogy 1000 vagy 5000 m2 a telek területe, a papírmunkában nem igen számít, inkább a töréspontok száma az, ami több munkát jelenthet, de ez sem igazán sokat, persze ha nem több százról van szó. Általában ezek nem jelentenek költségemelkedést, még nagyobb területeknél és sok pontnál is 10-20 eFt többletre lehet számítani. (Szélsőséges esetek persze lehetnek - ilyenkor az árak is azok).

A földrészletek száma: A telekalakításba bevont és keletkező földrészletek darabszáma után kell fizetnünk az adatszolgáltatási és vizsgálati díjakat, tehát ez már pénztárcába vágó kérdés nekünk is. Munka is jóval nehezebb a sok földrészlettel. Ha egynél több földrészlettel kell foglalkozni, akkor általában a további földrészletek után 10 000 Ft-os díjnövekedéssel lehet kalkulálni.

Terepmunka:

Ez az egész ingatlanrendezés kritikus pontja. A rendelet előírja (teljesen értelmetlenül) a terület geodéziai ellenőrzését, holott az összes munkarészt csak a nyilvántartási adatok alapján számíthatjuk. Teljesen mindegy mit mérünk a terepen, akkor se történik semmi. Semmi értelme az egésznek (leszámítva, ha a tulajdonost ez érdekli), viszont nagyon drágává tehet sok munkát. Sok esetben annyira irreális árakat generál a felmérés, hogy lehetetlen elfogadható árajánlatot adnom. Ha a kitűzést a felméréssel egy időben megcsinálhatom, akkor általában ezért nem számítok fel külön alapdíjat, csak a pontok utáni 2000 Ft/pont díjtételt, ha az átlagosnál több új pont van. (A kitűzés Budapesten nem kötelező, arról a tulajdonos nyilatkozattal lemondhat)

A földrészlet helyzete:

Ha a mérendő terület régi lakott területen, síkvidéken van, szabályos téglalap alakú és átlagos méretű (1000 m2 alatti), nem borítja akadályozó növényzet a felmérés is egyszerű, mert szalaggal körbemérem, és már kész is. Ezért nem számolunk fel külön díjat. Ha nagyobb, esetleg kis lejtése van, még mindig kevés problémát okoz és átlagosan 10 eFt díjnövekedésre lehet számítani. Ha viszont már műszeres mérést kell végezni, mert olyanok a viszonyok (5% feletti lejtés, szabálytalan alakú telek, nem rendezett környezetű terület, növényzettől fedett terület stb.), akkor az már jelentősebb tétel lesz. Ilyenkor a felmérés díjszabásánál megadott díjtételeket kell értelemszerűen az árhoz hozzáadni.

A terület nagysága: A terepmunkánál ez már számít. Itt már nem mindegy mekkora a terület. Átlagos méretű telkeknél semmi gond, de kb. 2000 m2 környékén már a szalagos mérést fel kell hogy váltsa a műszeres megoldás, és az jóval drágább. Ilyenkor már a felmérésnél megadottakat kell figyelembe venni.

A töréspontok száma: Átlagos földrészletnél 4-6 töréspont a szokásos, ez benne van az alapárban, ha ennél is többel kell foglalkozni, mert bonyolultabb a földrészlet, vagy azért van sok töréspont, mert több a földrészlet eleve, akkor a pontszám és ezzel együtt a felmérés díja is emelkedik, Pontonként 1000 Ft kalkulálható rá a felmérésnél. A kitűzésnél 2000 Ft/pont.

Lejtős terület (5% felett), geodéziailag bizonytalan terület, szabálytalan földrészlet alak, mérést akadályozó növényzet, sok pont már eleve műszeres megoldást jelent, ezek ármódosító tényezői a felmérésnél találhatók meg, és hozzáadandók az irodai rész árához.

Vezetékjoggal érintett ingatlan:

Amennyiben a rendezendő ingatlant vezetékjog bejegyzés is érinti, és ebben is változás áll be, akkor ennek a munkarészeit külön el kell készíteni, különben a közművállalatok az eljárás második körében nem adják ki a szakhatósági engedélyt. Gyakran ez a munka több energiát emészt fel, mint az egész telekrendezés. Vidéken ritkán érinti a telkeket a vezetékjog, de Budapesten (főleg az ELMŰ) már nagyon sok helyen bejegyeztek ilyet. Viszont rossz hír, hogy egyre több szolgáltató fog ilyet bejegyeztetni, és akkor nagy gond lesz. Általában a vezeték az közterületen megy, de a védőtávolságok gyakran benyúlnak a magántelkekbe is, és sajnos mindezt kezelni kell a telekalakításnál is. Árait a munka nagysága határozza meg, de akár meg is duplázhatja az eredeti telekrendezési árat.