Geotronic Bt.
gyors, pontos, rugalmas

Felmérési munkák díjai:

Tartalmazza: A földhivatali adatgyűjtést, a telekhatár-pontok (és más megadott pontok) felmérését, valamint a felmérési dokumentáció átadását. (papír alapon és igény szerint digitális formában is) A felmérésnél, mint minden terepmunkánál a döntő kérdés az az, hogy hol van a felmérendő telek. Nagyon nem mindegy, hogy milyenek a lejtési viszonyok a terep növényzete, milyen alakú és mekkora méretű a felmérendő telek, hány töréspontja van, van-e egyáltalán a környéken alaphálózat, és ha van milyen távol van a területtől, mik azok a tereptárgyak amiket még fel kell mérni, kell-e magassági adatokat is meghatározni. A felmérés igen sok bizonytalansági tényezőt hordoz, ezért itt szinte csak eseti árakat lehet megadni.

Mégis némi támpont:

  • A felmérési munka ára 60 000 Ft-tól indul. Ha alaphálózatot kell fejleszteni GPS technológiával, az további 20 000 Ft-ot jelent. Az ár tovább emelkedik a felmérendő teleksarokpontok számának megfelelően 1000 Ft/felmért telekhatár-töréspont díjtétel szerint. (4-6 pont benne van az alapdíjban). Normál körülmények között más ár nem jön hozzá.

  • Ha a terep növényzete nem teszi lehetővé a közvetlen átlátást a pontokhoz, és e miatt újabb kisalappontokat kell meghatározni, hogy egyáltalán oda jussak a felméréssel bemérendő ponthoz, az ismét emelheti az árat. Ezt előre nem is lehet tudni hány ilyen pontra lesz szükség, csak becsülni lehet a várható nehézségeket. Általában még járható növényzetű területen ez plusz 10 000 Ft -al emelheti a díjtételt.

  • A terep lejtése, nem komoly akadály, ha nem haladja meg a 10-15%-ot, és nem kell magassági adatokat is meghatározni. Csak e felett alkalmazunk pótdíjakat.

  • A telek alakja, mérete akkor jelent pótdíjakat, ha az átlagostól jelentősen eltérnek. Például keskeny-hosszú "nadrágszíj telkek". (100 m-nél hosszabb terület esten 10 000 Ft-al emelkednek az árak.

  • Extrém esetekben (sziklák, bozót, vízmosások, területen áthaladó út, -vasút stb.), amikor valami nagyon más mint a megszokott terep, extrém árakra is lehet számítani az árajánlatban.

  • A telek részletmérése (fák, épületek, közművek látható szerelvényei stb.) 100 Ft/pont értékkel számítandók. Egy átlagos teleknél ez hozzávetőleg 5000 Ft-os plusz költséget jelent.

  • Ha kér magassági adatokat is, relatív magassági felmérésnél a terep legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti különbség méterben számolva és 1000-el megszorozva adja meg a pótdíj mértékét. Pl. 10 m szintkülönbségnél ez 10 000 Ft-ot jelent. Abszolút magassági értékek esetén, ha egyébként is kellett alaphálózatot fejleszteni, ugyanaz a díjtétel, mint a relatívnál, ha viszont csak ezért kell külön GPS mérést végezni, akkor annak költségei is rárakódnak az árra.

  • Szintvonalas tervezési alaptérkép készítése a magassági alapfelület, a szintvonalköz, a méretarány, a területnagyság és az ábrázolandó tereptárgyak mennyiségének függvényében egyedileg meghatározható árat jelent. Általában elmondható, hogy 50 000 Ft-tól indul (GPS mérés esetén 70 000 Ft-tól), és egy normál adottságú teleknél általában nem is lesz több.

Felmérési és kitűzési munkák együttes végzése esetén, a kitűzésnél nem számítunk fel sem alapdíjat, sem alaphálózat-fejlesztést, sem a kisalappont létesítést, ezek már egyszer benne voltak a felmérésben, tehát költségként csak a kitűzött pontok száma szerinti díjat, és az esetlegesen terepnehézséget adó tényezők utáni díjakat számítjuk csak fel (a kitűzésnél mások a "nehézségek" mint a felmérésnél).